Informatief Huisbezoek Ouderen in Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge.

0
64

Vanaf het komende najaar organiseert SMWO (Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio) in opdracht van de gemeente Goes een Informatief & Signalerend Huisbezoek voor zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder in enkele Goese dorpen, waaronder Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge.
Bij dit huisbezoek, kortweg IHB 75+, worden door de vrijwillige ouderenadviseurs vragen gesteld over o.a. de woonsituatie, gezondheid, mantelzorg, sociaal netwerk, mobiliteit etc.
De personen die voor dit IHB 75+ in aanmerking komen krijgen in de loop van september daarover persoonlijk een brief van de gemeente Goes. Daarna kunnen zij bij SMWO aangeven of zij aan dit project willen deelnemen. Een ouderenadviseur van SMWO zal dan telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor het huisbezoek en het enquêteformulier in te vullen.
De ouderadviseur zal hij het bezoek uiteraard ook tips en adviezen bij de deelnemers achterlaten.
Met de uitkomsten van de enquête van het huisbezoek zal de situatie van zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Goes in kaart worden gebracht en zal worden gekeken welke punten aandacht behoeven.
Voor de toekomstige ontwikkelingen van o.a. voorzieningen binnen de dorpen is het dan ook van belang dat de personen die daarvoor in aanmerking komen aan dit huisbezoek willen meewerken.
De uitkomsten van dit IHB 75+ worden zowel door SMWO als door de gemeente Goes anoniem behandeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here