Aanpassing aantal helicopterbewegingen Vliegveld Midden-Zeeland

0
252

Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland:

Bevindingen Dorpsvereniging Wolphaartsdijk.

In de Bevelander van 18 december 2019 viel ons bovengenoemde officiële mededeling van de Provincie Zeeland op. In gesprekken die wij eerder hebben gevoerd met de directie van- en het centraal regionaal overleg Vliegveld Midden-Zeeland in september en december 2018 is onder andere de uitbreiding van het aantal helikoptervluchten aan de orde geweest.

Wij hebben het ontwerpbesluit bestudeerd en de destijds door ons gemaakte notities ernaast gelegd. Gebleken is dat deze overeenkomen.

Waar gaat het om:

a.         Het gaat om het verhogen van het aantal helikopterbewegingen van nu 800 naar   4000 per jaar ten behoeve van de bouw en het onderhoud van offshore windparken in de monding van de Westerschelde.

b.         Het verhogen van het aantal helikopterbewegingen houdt in, dat het aantal luchtvaartbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met 3200 per jaar wordt verlaagd.

c.         Voor de helikoptervluchten wordt een helikopterspot aangelegd met daarbij behorende in- en uitvliegroutes en handhavingspunten. De vliegroute komt aan de zuidzijde van de luchthaven waardoor over dun bevolkt gebied wordt gevlogen en omliggende dorpen worden ontzien, dus ook Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Hulpverleningsdiensten zullen indien noodzakelijk, zoals nu het geval is, wel over onze dorpen blijven vliegen.

d.         Het incidenteel toelaten van luchtvaartuigen met een groter maximaal startgewicht dan 6000 kg. blijft 12 keer per jaar. Wel met de toevoeging dat dit niet van toepassing is op HEMS- (Helicopter Emergency Medical Service), SAR- (Search And Rescue), politie- en kustwachtvluchten.

Tot zover de belangrijkste aspecten.

In oktober 2019 hebben de betrokken gemeenten het ontwerpvoorstel toegestuurd gekregen met het verzoek om voor 19 november 2019 inhoudelijk te reageren. Zowel Middelburg als Borsele en Goes hebben geen zienswijze ingediend.

Gezien zoals eerder geschreven de inhoud van de stukken overeenkomen met de notities die wij tijdens de gesprekken hebben gemaakt, dienen wij geen zienswijze in.

Overigens kan er nog tot en met 30 januari bij voorkeur schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen, vragen etc. kunt u contact opnemen met mevrouw F. Worobiej-Jansen, telefoon: 0118-631973. De stukken zijn te vinden op www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.