Nieuwjaarstoespraak voorzitter Dorpsvereniging.

0
783

Onderstaand de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de Dorpsvereniging tijdens de goed bezochte Nieuwjaarsborrel voor de inwoners in De Meerkoet op 13 januari 2020, georganiseerd door de Ondernemersvereniging en de Dorpsvereniging.

Beste mensen,

Namens het bestuur van de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk” wens ik u een voorspoedig 2020. Ook dit jaar proberen we binnen de mogelijkheden die we hebben vooral in financieel opzicht want aan energie ontbreekt het niet weer veel voor onze inwoners te kunnen betekenen.

Wat 2019 betreft kunnen we terugkijken op een druk en bewogen jaar. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten hebben wij door drukke werkzaamheden en het aanvaarden van een functie buiten de provincie afscheid moeten nemen van onze secretaris en penningmeester. Gelukkig hebben wij vrij snel deze functies op weten te vullen met Han Goetheer als penningmeester en Diederik Geijs als secretaris.

Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij veel andere activiteiten en projecten waarvan wij verslag hebben gedaan in dorpsblad de Schalm, op onze website en facebookpagina, dus dat gaan we niet herhalen.

Maar toch willen wij bij een onderwerp stilstaan namelijk alle activiteiten rondom de recreatie. Om maar even te noemen Veerse Kreek, de verkeersafwikkeling Waterpark Veerse Meer, Gebiedsvisie Veerse Meer en de toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk. Wat dit laatste betreft hebben wij heel veel tijd en energie gestoken in het formuleren van een zienswijze en wij weten maar al te goed dat we het hiermee niet iedereen naar de zin hebben kunnen maken. Dat is in het verleden bij andere onderwerpen al vaker gebeurd. Wij zijn dat dus wel gewend.

Zolang mensen ons hierop genuanceerd aanspreken is dat prima maar in toenemende mate en dat zien wij bij veel onderwerpen is er sprake van ongenuanceerd gedrag. Met grof taalgebruik, soms kwetsende opmerkingen, het onder druk zetten of zelfs voor eigen rechter spelen probeert men zijn of haar mening kracht bij te zetten. Dit is op zijn zachtst gezegd niet leuk en hoort ook niet. We hopen dat 2020 in verbaal opzicht een fijner jaar wordt en dat onverdraagzaamheid niet de boventoon gaat voeren.

Dan nu snel naar 2020. Want wat staat er op de rol.

Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten gaan we uitvoering geven aan het project Welkom in de Buurt. Het was de bedoeling om begin januari het eerste welkomsttasje aan nieuwe inwoners uit te reiken maar in december kwam vanuit Oud-Sabbinge het verzoek om naast de molen, de kerk en de Griffioen een afbeelding van iets uit Oud-Sabbinge in het logo op te nemen. Daar wordt nu druk aan gewerkt en als dat klaar is dan kunnen de tasjes worden gevuld en uitgereikt.

Als er ondernemers zijn die een folder, flyer of kortingsbon in het tasje willen doen dan kunnen ze deze graag zo spoedig mogelijk afgeven bij Marjan Geijs in de Griffioen.

Op het behoefteonderzoek beweegtuin is dusdanig positief gereageerd dat wij veder gaan met de realisatie hiervan. Zeven inwoners hebben zich opgegeven voor de werkgroep en daar gaan we mee aan de slag.

De ontwikkelingen op het gebied van de recreatie zullen ook dit jaar weer de nodige aandacht vergen en daar zijn we klaar voor.

Samen met het Oranje comité, Muziekvereniging Advendo, de beheerders van de Griffioen en een inwoner uit Oud-Sabbinge zijn we bezig om een activiteit te organiseren rondom 75 jaar vrijheid. De datum is bekend dat is 23 mei. Het programma volgt later.

Onze werkgroep verkeer is ook druk doende met allerlei grote en kleine verkeerszaken. Zij participeert in de dialoogsessies verkeerafwikkeling Waterpark Veerse Meer van de gemeente Middelburg.

De werkgroep hoopt ook dat dit jaar het plan voor de herinrichting van de Veerweg gereed komt en dat dit gepresenteerd kan worden aan de aanwonenden/belanghebbenden.

Verder hopen wij dat we in het tweede kwartaal van 2020 kunnen gaan genieten van een aan de buitenzijde gerestaureerde- en aan de binnenzijde verbouwde Griffioen, dat de deelauto zijn intrede zal doen, dat de mountainbikeroute met rust wordt gelaten, dat we gebruik kunnen gaan maken van de vernieuwde veersteiger, dat de plannen voor Oud-Zorgvliet op 100% steun kunnen rekenen van de inwoners en dat we gebruik kunnen gaan maken van een geheel vernieuwde supermarkt met in de oude supermarkt tal van andere voorzieningen.

Tot slot, willen wij alle inwoners en ondernemers die op welk wijze dan ook in 2019 hebben meegewerkt aan het behoud en versterken van de leefbaarheid op onze dorpen hiervoor bedanken. Wij hopen op een vervolg in 2020.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.