Voorontwerp Bestemmingsplan “Waterpark Veerse Meer”.

0
253

Hieronder de publicatie van de aankondiging van de digitale informatieavond “Waterpark Veerse Meer”. Deze wordt gehouden op woensdag 27 mei a.s. van 19.30 tot 20.30 uur via de website van de gemeente Middelburg.

NAGEKOMEN BERICHT:
Geachte heer/mevrouw,
Op 8 mei zond ik u een bericht dat vanaf 14 mei a.s. het voorontwerp bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer ter inzage zou worden gelegd voor inspraak. Daarbij had ik de tekst van de publicatie voor de Faam gevoegd en die tekst is ook zo geplaatst. Deze tekst had ook in de Staatscourant geplaatst moeten worden en is ook tijdig aangeboden aan de Staatscourant. Daarna is er bij de Staatscourant iets niet goed gegaan waardoor er geen publicatie was op 13 mei. Op 20 mei wordt een en ander hersteld en dan wordt er ook in de Faam een nieuwe publicatie gedaan. In verband met een en ander is de inzagetermijn een week opgeschoven. De inspraakperiode loopt nu van 21 mei tot en met 1 juli. U heeft het plan natuurlijk al wel in kunnen zien, dus het enige effect voor u is dat u een week extra heeft om eventueel een inspraakreactie in te dienen.

Digitale informatieavond Waterpark Veerse Meer

Op woensdagavond 27 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseren de gemeente Middelburg en ontwikkelaar Driestar een digitale informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan van het nieuwe plan Waterpark Veerse Meer. Tijdens de avond hoort u meer over het plan voor het Waterpark Veerse Meer, de landschapsarchitectuur, het participatieproces en de verdere planologische procedure.

Bijwonen informatieavond
Wilt u de informatieavond bijwonen? Stuur dan een email naar wvm@middelburg.nl. Op woensdag 27 mei kunt u de informatieavond live bijwonen door de website van de gemeente te bezoeken op www.middelburg.nl/wvm. U kunt dan ook via chat of e-mail vragen stellen aan de projectontwikkelaar, de landschapsarchitect en de gemeentelijke projectleiders. Mocht u op 27 mei niet kunnen, dan kunt u de informatieavond, en de daar gestelde vragen, via bovenstaande link ook achteraf bekijken.

Onderstaand nadere informatie over het Voorontwerp Bestemmingsplan “Waterpark Veerse Meer”, zoals deze is gepubliceerd in de Faam en de Staatscourant. Hierin vind je informatie hoe je de stukken kunt inzien.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer’

In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, ligt vanaf donderdag 14 mei 2020 tot en met woensdag 24 juni 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het plangebied ligt aan de Muidenweg te Arnemuiden en wordt begrensd door (noordelijk) het Veerse Meer en natuurgebieden rondom ‘De Piet’, (oostelijk en zuidelijk) de Muidenweg en (westelijk) recreatiegebied Oranjeplaat. Het bestemmingsplan biedt planologische mogelijkheden voor de herontwikkeling van het voormalige Waterpark Veerse Meer tot een kwalitatief hoogstaand en homogeen recreatiepark, met recreatiewoningen en uitgebreide centrumvoorzieningen, gericht op families.

Het voorontwerpbestemmingsplan kan ook worden bekeken op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder wonen en (ver)bouwen  / bestemmingsplannen / plannen in procedure. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPBGMWVMEER2020-VO01. Ook wordt het voorontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende informatie gepubliceerd op de speciaal voor het voorontwerpbestemmingsplan in te richten tijdelijke webpagina www.middelburg.nl/wvm

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge inspraakreactie kan door de Coronamaatregelen uitsluitend telefonisch, via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte) worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang van het telefoongesprek te vermelden dat u een mondelinge reactie indient.

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte).

Ook wordt op woensdag 27 mei 2020 19.30 tot 20.30 uur een digitale inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een Webinar met een chatfunctie. Om hieraan deel te nemen is het nodig zich tevoren op te geven op wvm@middelburg.nl. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het plan voor het Waterpark Veerse Meer en de landschappelijk aspecten ervan, op het eerder doorlopen participatieproces en op de te doorlopen planologische procedure. Ook komen de via de chat ingekomen vragen aan bod. Deze vragen zijn na afloop van de uitzending ook terug te vinden op de tijdelijke webpagina.

Voor mensen die niet aan de digitale inloopbijeenkomst kunnen of willen deelnemen (b.v. door het ontbreken van technische mogelijkheden) zal aanvullend de mogelijkheid worden aangeboden om op afspraak van gedachten te wisselen. Dit kan telefonisch of, binnen de grenzen van wat gezien corona-maatregelen is toegestaan, in een fysiek overleg. Ook hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer A. Schiettekatte. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om via e-mail (wvm@middelburg.nl) vragen te stellen aan de initiatiefnemer en aan de gemeente. Deze vragen worden zoveel mogelijk gebundeld en wekelijks op de website van zowel gemeente als Driestar beantwoord waarbij anonimiteit van de vragensteller wordt gewaarborgd. Deze e-mailberichten worden niet beschouwd als formele inspraakreacties, deze kunnen uitsluitend op de hiervoor aangegeven wijze schriftelijk of mondeling worden ingediend.

Middelburg, 5 mei 2020

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.