Wensen Ondernemers- en Dorpsvereniging.

0
99

In gezamenlijk overleg in door de Ondernemersvereniging “Welkom Wolphaartsdijk” en de Dorpsvereniging VGW een wensenlijst gemaakt voor de komende jaren en aangeboden aan alle fracties van de Goese gemeenteraad, met het verzoek deze wensen voor Wolphhaartsdijk en Oud Sabbinge in hun verkiezingsprogramma op te nemen.
Hieraan is ook aandacht besteed in de uitgave van De Schhalm van november 2020.
De volledige tekst van de gezamenlijke brief aan de raadsfracties is vindt u hoeronder:

Aan de Raadsfracties van: CDA, VVD, SGP-CU, Nieuw Goes, PvdA, Groen Links, Partij voor Goes en D66,

Wolphaartsdijk: 25 oktober 2021

Betreft: wensen voor verkiezingsprogramma 2022-2026

Geachte Raadsfractie,

De Ondernemersvereniging Welkom Wolphaartsdijk en de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk” hebben als belangrijkste doelstelling het behoud- en versterken van de leefbaarheid op het voormalig eiland Wolphaartsdijk. Ieder met eigen doelstellingen en aandachtspunten maar ook waar mogelijk wordt samenwerking aangegaan.

Nu er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en u hoogstwaarschijnlijk het verkiezingsprogramma aan het schrijven bent, hebben wij gezamenlijk onze wensen besproken en onderstaand beschreven met de hoop dat u hieraan aandacht wilt besteden in uw verkiezingsprogramma.

Het betreft:

Wonen:

Nieuwbouw/inbreiding:
Om de leefbaarheid te behouden is woningbouw noodzakelijk. Dat kan via een nieuwbouwplan maar ook via inbreiding. In een brainstormsessie met de gemeente zijn diverse huidige- (aandachtslocaties) en mogelijk toekomstige inbreidingslocaties naar voren gekomen. Wij hopen op uw steun om de komende jaren inbreiding mogelijk te maken. Neemt niet weg dat onze wens voor een nieuw bouwplan over 10 jaar nog steeds staat.

Tiny Houses:
De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven naar locaties in dorpen te kijken voor Tiny Houses. In de eerder genoemde brainstormsessie zijn locaties voor Tiny Houses besproken. Wij hopen op uw steun om Tiny Houses in Wolphaartsdijk en/of Oud-Sabbinge te realiseren.

Tweede woningen:
In eerder genoemde brainstormsessie is ook gesproken over tweede woningen in onze dorpen. Uw beleid dat het om een vorm van wonen gaat is ons een doorn in het oog. Het komt de leefbaarheid niet ten goede en voordat het ongewenste vormen aanneemt (in Oud-Sabbinge gaat het volgens onze gegevens al om 8 woningen) hopen wij dat u bereid bent uw beleid aan te passen. Mensen die een tweede woning willen kopen kunnen op de vakantieparken terecht en met name starters krijgen zo meer kans op een woning in onze dorpen.

Bescheiden permanente bewoning in toeristische voorzieningen:
Eerder hebben wij al aangegeven dat het vanwege de sociale controle gewenst zou zijn om op vakantieparken een aantal woningen/appartementen toe te staan voor permanente bewoning. Wij denken per park aan 10- tot 15%. Wij hopen dat u ons hierin wilt steunen.

Verkeer:

Ontsluitingsweg:
In de ontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid, deelproject Wolphaartsdijk, is het plan om onder andere de Aardebolleweg door te trekken naar de Deltaweg, de dijk Kwistenburg in te richten als fietspad en de Roode Wijk autoluw te maken. Wij steunen deze ontsluitingsvisie voor Wolphaartsdijk. Wij hopen dat u de visie voortvarend wilt oppakken en realiseren.

Fietspad Stadseweg/Nieuwedijk:
Al vele jaren vragen wij aandacht voor duurzame verlichting op het fietspad. Nu is het aardedonker en dat geeft een onveilig gevoel. De meeste scholieren en andere inwoners maken gebruik van dit fietspad. Weliswaar is de Provincie wegbeheerder maar wellicht kunt u, uw invloed aanwenden om verlichting mogelijk te maken

Verbinding tussen recreatiezone en dorpen:
Wij willen graag een goede, aantrekkelijke maar vooral veiliger verbinding tussen de recreatiezone en de dorpen. Dit kan door veilige recreatieve en informatieve wandel- fiets- en misschien vaarroutes te realiseren vanuit de recreatiezone via polderwegen en brede watergangen naar Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk. Ook een veiliger verbinding vanaf de Watersportweg naar het Hardebollepad (vrijliggend fietspad) staat hoog op onze wensenlijst. Mogen wij op uw steun rekenen.

De Veerweg speelt hierbij als belangrijkste verkeersader een belangrijke rol. De verkeersveiligheid op deze weg is verre van ideaal. Een herinrichting van de gehele Veerweg staat al heel lang op onze wensenlijst en verdient op korte termijn uitvoering. Wij hopen op uw steun.

Opwaarderen Havengebied:
Het vernieuwen van de Veersteiger en het opknappen van de Veerdam wordt door ons ten zeerste toegejuicht. Het is een begin van een groter geheel namelijk het opknappen/herinrichten van het hele Havengebied.

Het langzaam verkeer komt vaak in het gedrang en het gebied oogt onverzorgd waardoor verpaupering op de loer ligt. Al met al is het gebied niet representatief te noemen. Voor behoud van toerisme is een opwaardering noodzakelijk. Bijvoorbeeld verlichting langs de wandelboulevard, een vrijliggend wandelpad langs de dijk en opwaardering parkeerplaats etc. Het zou fijn zijn als u ons hierin wilt steunen.

Recreatieterrein de Schelphoek:
Recreatieterrein de Schelphoek is een druk bezocht terrein. Veel toeristen maar ook inwoners uit onze dorpen, de hele gemeente Goes en ver daarbuiten maken gebruik van de recreatiemogelijkheden. Echter, ook dit gebied kan nog verder worden opgewaardeerd. Zo zou onder andere een mooie (water/natuur)speelvoorziening een welkome aanvulling zijn. Uw steun hiervoor is van harte welkom.

Levendig Centrum:
Met de bouw van de nieuwe supermarkt willen wij kijken naar mogelijkheden om het centrum van Wolphaartsdijk nog aantrekkelijker te maken. Wij hopen te zijner tijd op uw steun.

Toeristenbelasting:
De toeristenbelasting is al vaker aan de orde geweest. Onze dorpen genereren veel toeristenbelasting. Dit is een welkome aanvulling van de algemene middelen in de gemeentekas. Echter, gezien bovenstaande wensen zou het toch heel fijn zijn als de toeristenbelasting of een aanzienlijk deel daarvan in onze dorpen en de recreatiezone wordt geïnvesteerd. Wij rekenen op uw steun om de toeristenbelasting of een aanzienlijk deel daarvan te reserveren voor investeringen in onze dorpen en de recreatiezone.

Dorpsplan Wolphaartsdijk/Oud-Sabbinge 2.0 2015-2025:
In 2022 willen wij starten met een vervolg op het huidige Dorpsplan. Dit vergt de nodige energie en tijd maar ook financiële middelen. Het huidige dorpsplan en alles wat er omheen plaatsvond (bijeenkomsten etc.) is destijds door de gemeente gefinancierd. Wij hopen ook deze keer op financiële steun.

Met dit schrijven hopen wij u een inkijkje te hebben gegeven in onze wensen, waarvan wij hopen deze terug te kunnen vinden in uw verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,

de besturen van de Ondernemersvereniging Welkom Wolphaartsdijk en de Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk”

namens hen:
Lucinda van Oorschot (Ondernemersvereniging)
Sjaan Huissoon (Dorpsvereniging).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.