Info Gemeente Goes – 1e Fase Herinrichting Havengebied.

0
53

Samen met de andere eigenaren in het havengebied wil de gemeente ’t Veer mooier maken. De plannen van de gemeente om de plek aantrekkelijker te maken, liggen klaar. De gemeente start met de herinrichting van westelijk deel van het havengebied (tussen de Veerweg en voormalig ‘restaurant de Boei’) zodra de gemeenteraad geld beschikbaar stelt.

Langs de dijk komen bomen en de gemeente gaat de verkeersveiligheid verbeteren. Zo leggen we langs de dijk een apart wandelpad aan waarvan een deel een wandelsteiger wordt. Om de drukte iets te beperken komt de duikplek buiten het Havengebied te liggen. Ook worden de dijktrappen verbreed en voorzien van bankjes. 

Participatie

Het ontwerp is met de direct betrokken partijen besproken. Denk hierbij aan bewoners en ondernemers in en rond het Havengebied, eigenaren van de camping en recreatiewoningen aan de Veerweg, de duikbond NOB en de dorpsvereniging Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk.

De eerste stappen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerp vastgesteld, en zal in het najaar het verzoek aan de gemeenteraad doen om geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting. In de tussentijd bereidt de gemeente de werkzaamheden voor de herinrichting alvast voor. 

Goes heeft eerst een ontwerp gemaakt voor het westelijke deel van ‘t Veer. Zodra duidelijk is hoe de initiatieven van andere eigenaren in het gebied vorm krijgen, pakt de gemeente de rest van de openbare ruimte aan. De gemeentelijke plannen en die van de andere eigenaren kunnen zo goed op elkaar worden afgestemd. 

Als alles volgens plan verloopt, voert de gemeente het eerste deel van de plannen uit in het voorjaar van 2025. Dit deel van de herinrichting is dan voor het vaarseizoen -1 april – klaar.

Voor nader info: https://www.goes.nl/ontwerp-voor-mooier-havengebied-wolphaartsdijk-ligt-klaar